Chléb života

Pojďme pomoci dlouhodobě

Potřebná částka vybrána!!

Stavíme společně pekárnu ve Rwandě

Pekárna může pomoci dlouhodobě a alespoň částečně vyřešit hlavní problémy v této oblasti, kterými jsou chudoba, zdravotní problémy, nedostatečná hygiena. Zajistí práci až pro 30 lidí a veškeré zisky z provozu půjdou pravidelně do dodání chleba těm, kteří si ho nemohou dovolit - chudé vdovy, sirotci, nemocní, atd.

Pokud máte na srdci přispět finančně, můžete na transparentní účet:


Bankovní číslo: 4035520063/0800

Do poznámky připište PEKÁRNA

Děkujeme mockrát!

Jak jsme dostali tento nápad

Během našeho pobytu ve Rwandě jsme se rozhodli nakoupit za 1250Kč chléb.

Nakoupili jsme 100 chlebů a v deseti skupinách po čtyřech lidech jsme je roznesli do odlehlých domů v okolí vesnice Kabadaha.

Pozitivní ohlasy, jak ze strany příjemců, tak ze strany rozdávajících, nás motivovaly dělat tuto pomoc pravidelně. A aby to nebylo závislé na neustálé finanční pomoci sponzorů, rádi bychom postavili pekárnu, která by zajistila pravidelný příjem, tudíž i pravidelné rozdávání.

Místní kontakt

Pastor s manželkou
Pastor s manželkou

Pastor Ndagijimana Rafiki pochází ze sousedního Konga a přišel do Rwandy po genocidě v roce 1994 s touhou pomoci místním. Má 5 dětí a žije ve vesnici Kabadaha v sektoru Mushishiro.

Setkal jsem se s ním "náhodou" v roce 2014. On mě pozval k sobě a zůstal jsem u něj 2 dny. Nakoupili jsme jídlo a donesli ho jedné vdově a sirotkům. Když jsem mu pak za pomoc koupil sušenku, nenechal si ji pro sebe, ale dal ji kolemstojícím dětem. Od té doby si pravidelně píšeme.

V krutém období sucha, které postihlo celou střední Afriku v roce 2017, jsme se složili a poslali mu finanční pomoc, za kterou nakoupil potraviny pro nejchudší lidi z jeho regionu.

No a v listopadu 2018 jsme s celou rodinou u něj strávili nezapomenutelné 3 týdny.

Projekt Pekárny byl jeho nápad a nám se tak zalíbil, že bychom mu chtěli pomoci finančně.

Návštěva Rwandy 2019

Říjen - Zahájení stavby pekárny

Potřebná částka v konkrétních bodech

Jednotlivé ceny se mohou mírně lišit

Pozemek

Již máme. Není započteno do potřebné částky.

43 500,- Kč

Úprava pozemku

Zajistí místní. Není započteno do potřebné částky.

25 500,- Kč

Budova

111 000,- Kč

Míchací přístroje

64 000,- Kč

Pec

41 000,- Kč

Boxy na chléb

11 000,- Kč

Další pomůcky

13 000,- Kč

Celkem

309 000 Kč

Potřebná částka

240 000,- Kč

Jsme rádi, že se společně můžeme podílet na této pomoci, která může pravidelně pokračovat.